Profil

PROMA ENERGY, s.r.o. bola založená v roku 2016 ako dcérska spoločnosť PROMA, s.r.o. PROMA ENERGY s.r.o. je člen skupiny PROMA Group.

 

Cieľom založenia PROMA ENERGY s.r.o. bolo využiť skúsenosti a referencie dcérskej spoločnosti PROMA s.r.o. a odborne pôsobiť v oblastiach, ktoré sú výhradne orientované na energetiku budov, technológie v energetike, zvýšenie energetickej efektívnosti v energetike a priemysle.

 

Medzi rozhodujúce činnosti v oblasti energetiky PROE ENERGY sa orientuje na nasledovné rozhodujúce oblasti v energetike:

  • energetická efektívnosť budov – audity, konzultácie a realizácia opatrení v zmysle záverov auditu
  • projektovanie, dodávky a montáž v energetických zariadení v rámci projektovania priemyselných parkov a priemyselných budov
  • projektovanie, dodávky a montáž v technológie rámci zvyšovania energetickej efektívnosti výroby, distribúcie tepla a elektriny (KVET)
  • projekty a konzultácie v rámci zvýšenia výroby OZE
  • projekty a konzultácie v rámci skladovania energií
  • návrh financovania jednotlivých projektov prostredníctvom štrukturálnych fondov a iných fondov v rámci EU ako aj komerčných bankových ústavov a vlastných finančných zdrojov
  • návrhy na znižovanie energetickej náročnosti jestvujúcich budov v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy na Slovensku
  • navrhovanie energeticky sebestačných budov v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy na Slovensku a v EU
  • projekty súvisiace z elektro mobilitou.

 

Top