PROMA ENERGY, s.r.o.

bola založená v roku 2016 ako dcérska spoločnosť PROMA, s.r.o. PROMA ENERGY s.r.o. je člen skupiny PROMA Group. Rozhodujúcim účelom a cieľom založenia osobitnej špecializovanej firmy PROMA ENERGY s.r.o. bolo využiť skúsenosti a referencie dcérskej spoločnosti PROMA s.r.o. a osobitne  podnikateľsky a odborne pôsobiť v oblastiach , ktoré sú výhradne orientované na energetiku budov, technológie v energetike a energetickú efektívnosti.

Top